Technical Program Committee Members

Jiyan Wu, Advanced Digital Sciences Center, Singapore
Meifang Shen, Talend Inc., USA
Chenxi Huang, Ximen University, China
Shujie Yang,B eijing University of Posts and Telecommunications, China
Yingjie Wang, Yantai University, China
Runze Hu, Tsinghua University, China
Mu Wang, Tsinghua University, China
Haibo Du, Hefei University of Technology, China
Tiehua Zhang, Ant Group
Hongyue Wu, Tianjin University, China
Hao Hao, Shandong Academy of Sciences, China
Huifang Kong, Hefei University of Technology, China
Xingyan Chen, Southwestern University of Finance and Economics, China
Kai Peng, Huaqiao University, China
Binbin Huang, Hangzhou Dianzi University, China
Dong Qin, Nanchang University, China
Xinping Rao, Xidian University, China
Xin Huang, Tongji University, China
Yongbin Liu, University of South China, China
Chenjun Xu, Wuhan University, China
Libo Feng, Yunnan University, China
Yunzhi Huang, Hefei University of Technology, China